Copy ไม่ใช่ Coppy

posted on 08 Dec 2007 03:12 by megafusionman

งาน Copy ที่ดีต้องไม่ลอกใคร ดังนั้นถ้าไม่อยากลอกใครก็คือต้องสร้างงานที่ไม่มีใครกล้าทำ เช่นการท้าทายต่อลูกค้า ซึ่งต้องยอมแลกด้วยการก่นด่า หรือเผลอๆ อาจไม่ได้ตังค์เลยด้วย (อย่างหลังตรูไม่น่าทำเลย)

 งานโฆษณาต่อไปนี้คือผลงานของกระผมที่สร้างความแตกต่างอยากถึงพริกถึงขิงที่สุดแล้ว โดยมีโจทย์อยู่ว่าให้ทำโฆษณรรนรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของสาวโรงงานในย่านรังสิต โดยต้องสร้างการรับรู้ว่า 23 ธันวาคมนี้ ควรจะหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะเลือกตัวแทนคนนั้นเพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพสุดๆ แบบเมกา

 

 หลายคนอาจผิดหวังในงานนี้รวมทั้งผมด้วย T T

edit @ 8 Dec 2007 09:37:38 by maniac

Comment

Comment:

Tweet